Jak zbudować formularz

Masz już zainstalowaną wtyczkę Safevia Forms oraz stworzony klucz (w Panelu Administracyjnym, w sekcji Safevia Forms -> Manage Keys). Chcesz wstawić formularz Safevia Forms do Twojej strony za pomocą edytora Gutenberg.

Aby wstawić stworzyć formularz w Gutenbergu, wystarczy znaleźć blok “Safevia Forms” i wstawić go w wybranym miejscu Twojej strony

Pierwszym krokiem konfiguracji jest nadanie nazwy formularzowi oraz określenie którym kluczem wiadomości będą szyfrowane

Wstaw i skonfiguruj pola szablonu. Safevia udostępnia poniższe atrybuty:

 • Dla pól tekstowych:
  • Label: opis pola tekstowego formularza
  • Field name: Nazwa pola w tabelce z wynikami – tej nazwy nie zobaczy użytkownik, lecz osoba zbierająca wyniki formularza
  • Default value: domyślna wartość formularza
  • Custom CSS class: jeśli chcesz zastosować swoją klasę do pola formularza – wpisz ją tutaj
 • Przycisk ‘wyślij’ (Submit form)
  • Caption: napis na przycisku
  • Custom CSS class: jeśli chcesz zastosować swoją klasę do przycisku – wpisz ją tutaj
Dedykowane rozwiązania szyfrujące chroniące dane Twoje oraz Twoich Klientów

Produkty

Safevia Forms

Safevia Messages

Safevia Chats

Safevia e-Trade

Safevia

Śledz nas!