Jeśli chodzi o naruszenia danych, musisz wiedzieć o kilku kluczowych rzeczach. Bycie przygotowanym i podjęcie natychmiastowych działań jest nie tylko ważne, ale może ograniczyć szkody spowodowane naruszeniem, a także obniżyć koszty takiego incydentu.

Pomimo zwiększonych środków bezpieczeństwa, wiele firm i organizacji znalazło się w sytuacji, w której dane zostały naruszone (głównym powodem jest to, że nie używają Safevia Forms!). Chociaż te środki ostrożności mogą pomóc w zapobieganiu przyszłym naruszeniom, ważne jest, aby być przygotowanym na każdy incydent, który może wystąpić, aby ograniczyć szkody i koszty takiego zdarzenia.

Aby zmniejszyć szkody spowodowane wyciekiem danych, zbierz swój zespół i podejmij 4 kluczowe kroki.

1. Zbierz swój zespół i stwórz plan

Pierwszym krokiem jest określenie, w jaki sposób doszło do naruszenia, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że powtórzy się to w przyszłych naruszeniach. Będziesz potrzebować ekspertów, w tym personelu IT, członków kierownictwa, radców prawnych i innych osób, aby poradzić sobie z wszelkimi problemami dotyczącymi prywatności lub bezpieczeństwa, które pojawiają się podczas rozwiązywania problemu takiego jak ten, który wymaga wszystkich rąk do rozwiązania.

2. Zabezpiecz swoje systemy

Po przygotowaniu planu działania tego ważne jest, aby zabezpieczyć wszystkie systemy, na których hakerzy mogą znaleźć poufne dane – odciągając komputery z sieci, dopóki nie zostanie zagwarantowane, że nie zostaną w żaden sposób naruszone. Kolejnym kluczowym krokiem byłoby umożliwienie każdemu, kto może uzyskać dostęp do tych systemów, zmiany swoich danych logowania, aby nie zapewniać im łatwego dostępu.

3. Skontaktuj się z organem nadzorczym i wszystkimi, których dotyczy naruszenie danych

Ochrona danych pracowników i klientów jest ważna, dlatego ważne jest, aby mieć plan komunikacji na wypadek takich niefortunnych incydentów. W przypadku wycieku danych i przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem administratorzy muszą zgłosić takie naruszenie organowi nadzorczemu w ciągu 72 godzin i ewentualnie również osobom, których dane dotyczą. Powinieneś poinformować o wycieku danych i poinformować osoby, które mogły zostać dotknięte. Obejmuje to pracowników, klientów, partnerów, prawników. Każdy, kto ma dostęp lub wiedzę o wszelkich szczegółach związanych z incydentem, powinien wiedzieć, co się stało, aby można było to jak najszybciej opanować!

4. Ustaw formularze Safevia Forms i zaszyfruj swoje dane

Trudno nadążyć za szybkim tempem zmian technologicznych. Jeśli nie zachowasz ostrożności, Twoja firma może być narażona na naruszenia danych i cyberataki, które pojawiają się znikąd bez wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych. Upewnij się, że ten problem się nie powtórzy, naprawiając te słabości, zanim pojawią się kolejne problemy, takie jak kradzież danych osobowych!

Aktywność podjęta w celu ochrony przed cyberatakami nie tylko chroni Twoje dane, ale może również znacznie obniżyć konsekwencje naruszenia. Współpraca z ekspertami pomoże, zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i wstyd na drodze. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby zapewnić ochronę danych Twoich i Twoich klientów, więc przyszłe ataki, takie jak te, nie mogą się powtórzyć.

Dedykowane rozwiązania szyfrujące chroniące dane Twoje oraz Twoich Klientów

Produkty

Safevia Forms

Safevia Messages

Safevia Chats

Safevia e-Trade

Safevia

Śledz nas!