This website uses cookies. By continuing to browse or by clicking Accept you agree to storing the cookies on your device. Otherwise please close the page immediately. Privacy Policy

You are using unsupported web browser, this page cannot work properly! Please use Mozilla Firefox, Google Chrome or Apple Safari.

Regulamin Serwisu Safevia.net

Wersja 1.1 z 1 maja 2020

1. W dalszej części będziemy nazywać Użytkownikiem osobę korzystającą z serwisu Safevia.net. Jako Serwis będziemy dalej autorów oraz właścicieli obsługujących portal Safevia.net: Łukasza Nawojczyka (82-200 Malbork, ul. Michałowskiego 42, tel. 793 093 842) oraz Krzysztofa Mroczka (02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/29, tel. 605 031 632).

2. Korzystanie z Serwisu Safevia.net oznacza akceptacją przez Użytkownika poniższego regulaminu. W przypadku braku akceptacji, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Serwisu.

3. Serwis zastrzega możliwość zmiany w poniższym regulaminie oraz Serwisie.

4. Przedmiotem świadczenia usług przez Serwis jest narzędzie do bezpiecznego przekazywania informacji. Użytkownik może zakodować odpowiednio informację, aby przy zachowaniu poufności klucza dochować poufności przekazywanej wiedzy. Użytkownik otrzymuje także kontrolę nad czasem dostępu do informacji. Po zakończeniu świadczenia usług, użytkownik otrzymuje także gwarancję, że Serwis nie będzie dalej przechowywał ani udostępniał przekazywanej informacji. Drugim sposobem korzystania z portalu jest odkodowanie wcześniej zakodowanej wiadomości.

5. Celem serwisu nie jest długoterminowe przechowywanie danych.

6. Autorzy zastrzegają sobie możliwość nanoszenia poprawek w serwisie, w skutek których wcześniej wprowadzone dane mogą nie być już dostępne. Podczas nanoszenia poprawek serwis może być tymczasowo niedostępny.

7. Serwis dostępny jest nieodpłatnie w limitowanej wersji – umożliwia przesłanie pliku w rozmiarze do 10Mb. W przypadku potrzeby przesłania większych plików lub potrzeby uzyskania większej kontroli nad informacją, należy się skontaktować z Serwisem w celu ustalenia umowy indywidualnej. Szczegóły kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Kontakt”

8. Serwis może zostać wykorzystany jedynie do działań zgodnych z prawem. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Serwisu w celach które w jakikolwiek łamałyby Prawo Polskie, uderzałyby w tzw. dobre obyczaje lub byłyby szkodliwe dla Serwisu.

9. W przypadku wykrycia wykorzystywania Serwisu sprzecznego z Prawem Polskim lub dobrymi obyczajami lub byłoby szkodliwe dla Serwisu, Serwis zastrzega możliwość usunięcia wiadomości oraz/lub zaprzestania usług na rzecz Użytkownika.

10. Zabronione jest kopiowanie w całości lub fragmentach Serwisu bez uzyskania zgody.

11. Źródła Serwisu oraz cały jego kod jest własnością autorów serwisu. Zabronione jest ich używanie do jakichkolwiek celów - zarówno prywatnych jak i komercyjnych bez specjalnej zgody autorów. Wyjątek stanowią jedynie użyte przy tworzeniu Serwisu biblioteki, których licencja stanowi inaczej.

12. Aby móc korzystać z usług Serwisu, Użytkownik musi posiadać sprawny komputer podłączony do sieci Internet oraz zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej: Google Chrome lub Mozilla Firefox. Posiadanie innej przeglądarki (np. Microsoft Edge) również powinno być wystarczające, jednak nie jest zalecane. Niedozwolone jest łączenie usług Serwisu z programami trzecimi.

13. W przypadku wykrycia błędu lub wady Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji. Na stronie internetowej Safevia.net jest zakładka z danymi kontaktowymi – należy użyć tej zakładki by ustalić formę zwrotu.

14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane po stronie Użytkownika w szczególności kiepskiej jakości lub przerywane połączenie sieciowe, brakiem miejsca na dysku twardym lub pamięci podręcznej czy innymi zakłóceniami działania Serwisu – np. wskutek działania innych aplikacji na urządzeniu Użytkownika.

15. Serwis jest udostępniony za pomocą portalu Safevia.net. Obowiązuje więc Polityka Prywatności opisana w dokumencie Polityka prywatności w portalu.